dinsdag 21 april 2009

Kaatje en Cornelia Groen- van den Bosch

Door de jaren heen werden heel wat aantekeningen verzameld. Soms is de oorspronkelijke bron zoekgeraakt maar helpt het u misschien toch op weg naar meer gegevens over uw voorouders. Hier krijgt u zo'n kladje. Maar het blijft kladwerk, dus eerst controleren en niet klakkeloos overnemen!

I.1 Van den BOSCH, geboren circa 1700 te nn.
Kinderen:
1. v van den BOSCH, Kaatje geboren circa 1730 te ws Sassenheim,ZH,NL (zie II.2).

2. v van den BOSCH, Cornelia (II.4), geboren circa 1740 te nn, overleden <1794 te nn, echtgenote van Volkert Groen maakt testament te engeland. Retroakte: 18 juli 1817. Koopsomn.v.t. Datum: 4 mrt 1818.
1808 juni 1.9. R.A.Nw. Nr.1.22/84, rol. 60 r.
Op 29 juni 1808 verschenen voor schout en schepenen van Noordwijk:
Arij de Groot en Dirk Meister. beide wonende te Voorhout. als procurateurs (3 jun 1808) van Cornelis Ruigrok gehuwd met Catharina Casander. Arie de
Groot gehuwd met Johanna Casander en Helena Casander meerderjarig ongehuwd persoon, als erfgenamen van Catharina van den Bosch, weduwe van Casper Casander; zijnde Catharina van den Bosch, bij testament van 23 jun i1781,
geweest de enige erfgename van haar zuster Comelia van den Bosch, weduwe van Volkert Groen.
Zij verkopen aan Maria Stegerhoek. huisvrouw van Joseph Bebber:
Een huis en erve aan de Voorstraat, belend aan de ene zijde de Pastorie der Gereformeerde Gemeente en aan de andere zijde Jacoba Ouwehand. Strekkende van de Voorstraat tot achter aan de Doelenweg.
Retroakte: 31 oct 1731. Koopsom fl. 300,- Datum: 29 jun 1808.
1806 mrt 1.0. R.A.Nw. Nr. 245, rol. ongn.
Op 20 mrt 1806 verschenen voor schout en schepenen van Noordwijk:
De voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van Catharina van den Bosch, weduwe van Casper Casander. Zij wensen in het openbaar te verkopen:
een hecht. sterk en weldoortimmerd huis en erve voorzien van verscheiden zo behangen als onbehangen kamers, keuken, kelder, paardenstal met een
tuin en menagerie daarachter, gelegen aan de Voorstraat. Belend aan de ene
zijde de pastorie der Gereformeerde Gemeente te Noordwijk en aan de andere zijde Jacobus Ouwehand. Strekkende van de Voorstraat tot achter aan de Doelenweg. Het perceel wordt toegewezen aan Arie de Groot.
Retroakte: 31 oct 1731. Koopsom fl. 3.500,- Datum: 20 mrt 1806.
1794 apr 4. R.A.Nw. Nr. 318, rol. ougn. Impost op de collaterale successie.
Van de nagelaten goederen van Comelia van den Bosch, weduwe van de heer Volkert Groen is t.b. v. haar collaterale erfgenamen getaxeerd:
een huis en erve aan de Voorstraat. Belend ten NO de pastorij en ten ZW
de kinderen van de weduwe van Michiel van Es, Strekkende van de Voorstraat tot achter aan de achterweg. Het huis is door de overledene zelf bewoond geweest.
Retroakte: geen. Waarde fl. 1.200,- Datum: 4 apr 1794.
1783 nov 17. R.A.Nw. Nr.318 , rol. ongn. Impost op de collaterale successie.
Van de nagelaten goederen bij Volkert Groen is t.b.v. zijn huisvrouwen
erfgenamen getaxeerd:
De helft van een huis en erve aan de Voorstraat. Belend ten ZW Migael van de Es' weduwe en ten NW de pastorie. Voor de helft getaxeerd op fl. 600,- Retroakte: geen. Waarde fl. 600,- Datum: 17 nov 1783.
1767 mrt 31. R.A.Nw. Nr. 318, rol. ongn. Impost op de collaterale successie.
Van de nagelaten goederen bij Comelis Groen is t.b. v. zijn collaterale
erfgenamen getaxeerd:
Een huis en erve aan de Voorstraat. Belend ten NO de pastorie en ten ZW de weduwe van Michiel van Es, strekkende van de Voorstraat tot achter aan de Doelweg. Het huis werd door de overledene zelf bewoond. Getaxeerd op fl. 1.200,-
Retroakte: geen. Waarde fl. 1.200,- Datum: 31 mrt 1767.
1767 mrt 9. R.A.Nw. Nr. 241, rol. ongn.
Op 9 mrt 1767 wordt door de heren Joan Osij van Zegwaart en Volkert Groen

Gehuwd <1780 te nn met GROEN, Volkert (II.3), stuurlied op een versharingschuit Noordwijk 1758,1759,, geboren circa 1740 te nn, overleden <1786 te nn, http://mijnnoordwijkseafkomst.blogspot.com/2009/04/noordwijkers-in-kew-archives.html
maakt testament te engeland.


II.2 Van den BOSCH, Kaatje geboren circa 1730 te ws Sassenheim,ZH,NL, overleden <1806 te Noordwijk,ZH,NL.
Gehuwd <1775 te nn met CASANDER, Caspar (II.1), geboren circa 1730 te ws Sassenheinm,ZH,NL, overleden <1808 te nn. Retroakte: 18 juli 1817. Koopsomn.v.t. Datum: 4 mrt 1818.
1808 juni 1.9. R.A.Nw. Nr.1.22/84, rol. 60 r.
Op 29 juni 1808 verschenen voor schout en schepenen van Noordwijk:
Arij de Groot en Dirk Meister. beide wonende te Voorhout. als procurateurs (3 jun 1808) van Cornelis Ruigrok gehuwd met Catharina Casander. Arie de
Groot gehuwd met Johanna Casander en Helena Casander meerderjarig ongehuwd persoon, als erfgenamen van Catharina van den Bosch, weduwe van Casper Casander; zijnde Catharina van den Bosch, bij testament van 23 jun i1781,
geweest de enige erfgename van haar zuster Comelia van den Bosch, weduwe van Volkert Groen.
Zij verkopen aan Maria Stegerhoek. huisvrouw van Joseph Bebber:
Een huis en erve aan de Voorstraat, belend aan de ene zijde de Pastorie der Gereformeerde Gemeente en aan de andere zijde Jacoba Ouwehand. Strekkende van de Voorstraat tot achter aan de Doelenweg.
Retroakte: 31 oct 1731. Koopsom fl. 300,- Datum: 29 jun 1808.
1806 mrt 1.0. R.A.Nw. Nr. 245, rol. ongn.
Op 20 mrt 1806 verschenen voor schout en schepenen van Noordwijk:
De voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van Catharina van den Bosch, weduwe van Casper Casander. Zij wensen in het openbaar te verkopen:
een hecht. sterk en weldoortimmerd huis en erve voorzien van verscheiden zo behangen als onbehangen kamers, keuken, kelder, paardenstal met een
tuin en menagerie daarachter, gelegen aan de Voorstraat. Belend aan de ene
zijde de pastorie der Gereformeerde Gemeente te Noordwijk en aan de andere zijde Jacobus Ouwehand. Strekkende van de Voorstraat tot achter aan de Doelenweg. Het perceel wordt toegewezen aan Arie de Groot.
Retroakte: 31 oct 1731. Koopsom fl. 3.500,- Datum: 20 mrt 1806.
1794 apr 4. R.A.Nw. Nr. 318, rol. ougn. Impost op de collaterale successie. 1806 mrt 1.0. R.A.Nw. Nr. 245, rol. ongn.
Uit dit huwelijk:
1. v CASANDER (KESANDRA), Joanna (Anna) (III.2), geboren op 18-06-1762 te Sassenheim,ZH,NL, overleden op 20-12-1810 te Voorhout,ZH,NL op 48-jarige leeftijd, dochter van CASANDER, Caspar [15155] (II.1) en Van den BOSCH, Kaatje [15156] (zie II.2). Retroakte: 18jul1817. Koopsomn.v.t. Datum: 4 mrt 1818.
1808 juni 1.9. R.A.Nw. Nr.1.22/84, rol. 60 r.
Op 29 juni 1808 verschenen voor schout en schepenen van Noordwijk:
Arij de Groot en Dirk Meister. beide wonende te Voorhout. als procurateurs (3 jun 1808) van Cornelis Ruigrok gehuwd met Catharina Casander. Arie de
Groot gehuwd met Johanna Casander en Helena Casander meerderjarig ongehuwd persoon, als erfgenamen van Catharina van den Bosch, weduwe van Casper Casander; zijnde Catharina van den Bosch, bij testament van 23 jun i1781,
geweest de enige erfgename van haar zuster Comelia van den Bosch, weduwe van Volkert Groen.
Zij verkopen aan Maria Stegerhoek. huisvrouw van Joseph Bebber:
Een huis en erve aan de Voorstraat, belend aan de ene zijde de Pastorie der Gereformeerde Gemeente en aan de andere zijde Jacoba Ouwehand. Strekkende van de Voorstraat tot achter aan de Doelenweg.
Gehuwd [5271] op 24-jarige leeftijd op 10-09-1786 te Sassenheim,ZH,NL (getuige(n): DTGN) met De GROOT, Arie [15153], 3 jaar oud (III.1), scheepmaker, geboren op 21-05-1783 te Voorhout,ZH,NL, gedoopt (RK) op 21-05-1763 te Sassenheim,ZH,NL, overleden op 17-03-1847 te Noordwijk,ZH,NL op 63-jarige leeftijd (bron: ut, brontekst: huis 363), woonde te Voorhout,ZH, NL. Retroakte: 18 juli 1817. Koopsomn.v.t. Datum: 4 mrt 1818.
1808 juni 1.9. R.A.Nw. Nr.1.22/84, rol. 60 r.
Op 29 juni 1808 verschenen voor schout en schepenen van Noordwijk:
Arij de Groot en Dirk Meister. beide wonende te Voorhout. als procurateurs (3 jun 1808) van Cornelis Ruigrok gehuwd met Catharina Casander. Arie de
Groot gehuwd met Johanna Casander en Helena Casander meerderjarig ongehuwd persoon, als erfgenamen van Catharina van den Bosch, weduwe van Casper Casander; zijnde Catharina van den Bosch, bij testament van 23 jun i1781,
geweest de enige erfgename van haar zuster Comelia van den Bosch, weduwe van Volkert Groen.
Zij verkopen aan Maria Stegerhoek. huisvrouw van Joseph Bebber:
Een huis en erve aan de Voorstraat, belend aan de ene zijde de Pastorie der Gereformeerde Gemeente en aan de andere zijde Jacoba Ouwehand. Strekkende van de Voorstraat tot achter aan de Doelenweg.
Retroakte: 31 oct 1731. Koopsom fl. 300,- Datum: 29 jun 1808.
1806 mrt 1.0. R.A.Nw. Nr. 245, rol. ongn.
Op 20 mrt 1806 verschenen voor schout en schepenen van Noordwijk:
De voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van Catharina van den Bosch, weduwe van Casper Casander. Zij wensen in het openbaar te verkopen:
een hecht. sterk en weldoortimmerd huis en erve voorzien van verscheiden zo behangen als onbehangen kamers, keuken, kelder, paardenstal met een
tuin en menagerie daarachter, gelegen aan de Voorstraat. Belend aan de ene
zijde de pastorie der Gereformeerde Gemeente te Noordwijk en aan de andere zijde Jacobus Ouwehand. Strekkende van de Voorstraat tot achter aan de Doelenweg. Het perceel wordt toegewezen aan Arie de Groot.
Retroakte: 31 oct 1731. Koopsom fl. 3.500,- Datum: 20 mrt 1806.
1794 apr 4. R.A.Nw. Nr. 318, rol. ougn. Impost op de collaterale successie.
Van de nagelaten goederen van Comelia van den Bosch, weduwe van de heer Volkert Groen is t.b. v. haar collaterale erfgenamen getaxeerd:
een huis en erve aan de Voorstraat. Belend ten NO de pastorij en ten ZW
de kinderen van de weduwe van Michiel van Es, Strekkende van de Voorstraat tot achter aan de achterweg. Het huis is door de overledene zelf bewoond geweest.
Retroakte: geen. Waarde fl. 1.200,- Datum: 4 apr 1794.
1783 nov 17. R.A.Nw. Nr.318 , rol. ongn. Impost op de collaterale successie.
Van de nagelaten goederen bij Volkert Groen is t.b.v. zijn huisvrouwen
erfgenamen getaxeerd:
De helft van een huis en erve aan de Voorstraat. Belend ten ZW Migael van de Es' weduwe en ten NW de pastorie. Voor de helft getaxeerd op fl. 600,- Retroakte: geen. Waarde fl. 600,- Datum: 17 nov 1783.
1767 mrt 31. R.A.Nw. Nr. 318, rol. ongn. Impost op de collaterale successie.
Van de nagelaten goederen bij Comelis Groen is t.b. v. zijn collaterale
erfgenamen getaxeerd:
Een huis en erve aan de Voorstraat. Belend ten NO de pastorie en ten ZW de weduwe van Michiel van Es, strekkende van de Voorstraat tot achter aan de Doelweg. Het huis werd door de overledene zelf bewoond. Getaxeerd op fl. 1.200,-
Retroakte: geen. Waarde fl. 1.200,- Datum: 31 mrt 1767.
1767 mrt 9. R.A.Nw. Nr. 241, rol. ongn.
Op 9 mrt 1767 wordt door de heren Joan Osij van Zegwaart en Volkert Groen


2. v CASANDER, Catharina(III.4), geboren circa 1779 te nn, dochter van CASANDER, Caspar [15155] (II.1) en Van den BOSCH, Kaatje [15156] (zie II.2).
Gehuwd [7713] <1808 te nn met RUIGROK, Cornelis [22643] (III.3), geboren circa 1780 te nn. Retroakte: 18 juli 1817. Koopsomn.v.t. Datum: 4 mrt 1818.
1808 juni 1.9. R.A.Nw. Nr.1.22/84, rol. 60 r.
Op 29 juni 1808 verschenen voor schout en schepenen van Noordwijk:
Arij de Groot en Dirk Meister. beide wonende te Voorhout. als procurateurs (3 jun 1808) van Cornelis Ruigrok gehuwd met Catharina Casander. Arie de
Groot gehuwd met Johanna Casander en Helena Casander meerderjarig ongehuwd persoon, als erfgenamen van Catharina van den Bosch, weduwe van Casper Casander; zijnde Catharina van den Bosch, bij testament van 23 jun i1781,
geweest de enige erfgename van haar zuster Comelia van den Bosch, weduwe van Volkert Groen.
Zij verkopen aan Maria Stegerhoek. huisvrouw van Joseph Bebber:
Een huis en erve aan de Voorstraat, belend aan de ene zijde de Pastorie der Gereformeerde Gemeente en aan de andere zijde Jacoba Ouwehand. Strekkende van de Voorstraat tot achter aan de Doelenweg.

3. v CASANDER, Helena (III.5), geboren circa 1780 te nn, dochter van CASANDER, Caspar [15155] (II.1) en Van den BOSCH, Kaatje [15156] (zie II.2). Retroakte: 18 juli 1817. Koopsomn.v.t. Datum: 4 mrt 1818.
1808 juni 1.9. R.A.Nw. Nr.1.22/84, rol. 60 r.
Op 29 juni 1808 verschenen voor schout en schepenen van Noordwijk:
Arij de Groot en Dirk Meister. beide wonende te Voorhout. als procurateurs (3 jun 1808) van Cornelis Ruigrok gehuwd met Catharina Casander. Arie de
Groot gehuwd met Johanna Casander en Helena Casander meerderjarig ongehuwd persoon, als erfgenamen van Catharina van den Bosch, weduwe van Casper Casander; zijnde Catharina van den Bosch, bij testament van 23 jun i1781,
geweest de enige erfgename van haar zuster Comelia van den Bosch, weduwe van Volkert Groen.
Zij verkopen aan Maria Stegerhoek. huisvrouw van Joseph Bebber:
Een huis en erve aan de Voorstraat, belend aan de ene zijde de Pastorie der Gereformeerde Gemeente en aan de andere zijde Jacoba Ouwehand. Strekkende van de Voorstraat tot achter aan de Doelenweg

Geen opmerkingen: