zaterdag 23 maart 2013

Daniël Noteboom

U heeft zich vast al verdiept in de geschiedenis van Daniël Noteboom zoals die staat beschreven in een aantal afleveringen van de blog 'Noordwijkse Huizen'. In de speurtocht naar zijn familieomstandigheden zijn heel wat gegevens gevonden, die hier voor uw infomatie worden vermeld:
Over het gezin Noteboom-Vermaas het volgende:
Louise Frederica Johanna Vermaas verloofd zich op 18 juni 1902 te Batavia met Daniël Noteboom. Zij huwen op 17 december 1902 te Weltevreden. Daniël overlijdt te Leiden, op 27 maart 1943 om één uur en wordt begraven op 31 maart 1943 op de Algemene Begraafplaats te Noordwijk aan Zee. Louisa overlijdt op 10 april 1956, te drie uren 45 minuten, eveneens te Leiden. Bij haar man en zoon vindt zij haar laatste rustplaats.
 
Uit dit huwelijk worden geboren de kinderen Tini, Nelly, Daniël, Louise, Susanna, Titus en Pieter.  Daniël Noteboom jr. heeft werelberoemdheid vergaard als schaker. Onverwacht overleed hij op 21-jarige leeftijd aan longontsteking en bronchitis in Londen op 12 januari 1932 . Hij ligt begraven in Noordwijk (op de Algemene Begraafplaats. Op zijn grafsteen staat een schaakbord. Noteboom werd acht dagen na zijn overlijden begraven, op 20 januari 1932. Om de transportkosten te betalen voor het laten overkomen van zijn lichaam uit Engeland werd er door Max Euwe een fonds opgericht. Van het geld dat overbleef werd een door Euwe geschreven gedenkboek uitgegeven (Aan de gedachtenis van Daniël Noteboom jr.).

 
Over de ouders van Daniël Noteboom, ook wel Daniël Neuteboom genoemd het volgende: Hij huwde te Rotterdam op 19 oktober 1876 met de te Delfshaven geboren tien jaar jongere Susanna Houtman. Uit dit huwelijk worden minimaal 7 kinderen geboren, maar u kunt die het beste even opzoeken bij Gemeente Archief Rotterdam, digitale stamboom. Hun zoon Cornelis Albertus overlijdt op 20 jarige leeftijd te Batavia.
 De familierelatie A.Houtman-D. Noteboom vraagt nog verder onderzoek....misschien heeft u dat al eens onderzocht, dan is het zeker terug te vinden via internet. Van de weduwe van Albert Houtman- Emilie Mesman is bekend dat zij haar memoires in boekvorm heeft uitgegeven. Het leven van de familie Houtman geeft het leven weer in het koloniale Nederlands-Indië in de 19e eeuw.
  
Over  Louisa Frederica Johanna Vermaas is nog niet veel bekend, zij werd geboren te Serang, Indonesië circa 1880 en overleed te Leiden op 10 april 1956.; over  haar vader Pieter Vermaas evenmin en voor haar moeder kunt u kijken bij de knipsels van de familie Lorey.

Een korte speurtocht levert al als resultaat dat dit niet de goede familie Vermaas is........kijkt u maar na...

woensdag 20 maart 2013

Familie Lorey

De Bruid van Daniël Noteboom is Louisa Frederica Johanna Vermaas [1880-1956]. Zij wordt geboren in Serang, Indonesië en overlijdt te Leiden, Nederland. Zij is de dochter van Pieter Vermaas, van beroep adjudant-onderofficier-kwartiermeester in garnizoen te Batavia, die in 1878 huwt te Batavia met Johanna Lorey. Dit huwelijk wordt in 1889 ontbonden door echtscheiding. Pieter Vermaas overlijdt in 1900.  In 1902 overlijdt een 40 jarige mevrouw J. Lorey te Weltevreden/Batavia, zij zou heel goed de moeder van Louise Vermaas kunnen zijn, maar dat moet U dan nog wel nog even nagaan.
Op zoek naar de schoonmoeder van Daniël Noteboom ontmoet ik nog heel wat personen die de achternaam Lorey dragen. U mag de gevonden gegevens overnemen. Misschien kunt u er zelfs de familierelatie uit terug vinden. Mail maar door! Bijvoorbaat dank!