woensdag 29 februari 2012

H.E. Stenfert Kroese te Noordwijk


Hendrik Eliza Stenfert Kroese, 33 j. te Noordwijk, onlangs te Leiden, en Willemine Petronella Cornelia Rahder, 30 j. trouwen te Noordwijk op 19 september 1913 en gaan wonen in de door de architect R. van 't Hoff ontworpen villa "De Hoeve" aan de Gooweg. In 1914 wordt daar hun zoon H.E. geboren die in Hoofdstuk 17 van "Deugelijke arrebeid vordert lang bepeinzen" in het onderstaande interview aan het woord komt:


dinsdag 28 februari 2012

Familie Brakel-Knotter

Het is al kommer en kwel dat de weduwe J. Brakel-Knotter op haar levenspad tegen komt. Zij verliest -reeds weduwe zijnde-  op 22 april 1921 haar 3 jarig zoontje Koos.

De overgrootvader van kleine Koosje, smid van beroep, gaat in 1877 scheiden van de de overgrootmoeder van het kind, de vroedvrouw Jacoba Alberta Mulder. Hoe het Willem Frederik verder vergaat in het leven is hier onbekend, maar er is een waarschuwing van kracht: hij is op staande voet, om gewichtige redenen door C.E. Bernhard ontslagen. Het moet toch niet gekker worden: maar als neef in de vierde graad laat hij ook nog eens Cornelia Wilhelmina de Vroede krankzinnig verklaren. Geen lekker jongen lijkt die W.F. te zijn! Mocht er meer bekend worden: U krijgt het te horen.


dinsdag 21 februari 2012

Broekhoff-Prins: Villa Zeezicht


Mevrouw.Wed.Dr. P. Broekhoff geb. Prins geeft kennis van het overlijden van haar innig geliefd zoontje. Grote drama's: eerst haar echtgenoot, nu haar enig kind. Villa Zeezicht, Noordwijk.

zondag 19 februari 2012

Ondertrouwd Kraushaar-Reuvens

Heden zyn ondertrouwd: Noordwijk-Binnen, den 7 september 1798. Bernhard Kraushaar, En Johanna Lucretia Reuvens, Wed. Hendrik Eysenbroek.

zaterdag 18 februari 2012

Hermans-Toebak in het Goud


Gegevens zie :Contactgroep Genealogie Noordwijk
  Over de vader van de bruid, Johannes Toebak nog het treurige bericht over het ongeluk dat hem is overkomen waarbij het leven liet.


Hier nog wat gegevens uit "Afkomst's"eigen verzameling: Aanvullingen en of verbeteringen zijn heel welkom!

zondag 12 februari 2012

Grullemans-Konijnenburg

Juffrouw Grullemans met uitzicht op zee!  Zou het deze dame zijn? Mejuffrouw Catharina Bertha Grullemans- van Konijnenburg. Haar afstamming is vlot terug te vinden in de gegevens van de  Contactgroep Genealogie Noordwijk, zoekt u daar vooral zelf ook eens naar uw voorgeslacht!