woensdag 17 juli 2013

Oorlogsslachtoffers te Noordwijk 1940-1945

In het Leidsch Jaarboekje van 1946 treft u een overzicht van de oorlogsslachtoffers in de omstreken van Leiden. Goed nog eens uw aandacht te vestigen op de mensen die slachtoffer werden van krijgsgeweld.OORLOGSSLACHTOFFERS IN DE OMSTREKEN VAN LEIDEN

Te Noordwijk

 • Jacob van Duin, geb. 8 Febr. 1904, gesneuveld 10 Mei 1940 te Dubbeldam
 • Hendricus Gerardus Hermans, geb. 3 April 19~4, waarschijnlijk gesneuveld te Rotterdam.
 • Henk Kraa, geb. 19 Mei 1917, gesneuveld 10 Mei 1940 te Katwijk.
 • Willem Cornelis Sloof, geb. 4 Juli 1915, gesneuveld 10 Mei 1940 te Katwijk.
 • Huig de Heus, geb. 16 Mei 1917, gesneuveld 27 Febr. 1942 bij ondergang kruiser ,,De Ruyter”.
 • Cornelis Passchier, geb. 1 April 1919, gesneuveld 28 Febr.1942 bij ondergang kruiser ,,Java”.
 • Pieter Passchier, geb. 26 Jan. 1914, in krijgsgevangenschap overleden op 26 Juni 1945 op Ambon (Ned. Indië).
 • Willem Hendrik Passchier, geb. 29 Nov. 1917, overleden 22 Aug. 1945 in het Thaï-kamp.
 • Leendert den Hollander, geb. z Jan. 1923, gesneuveld als korporaal-vliegtuigschutter zo Juni 1944 boven Frankrijk (begraven in Rouen, Frankrijk).
 • Jörgen Bech, geb.. 13 Maart 1920, student, gefusilleerd 28 Sept. 1944 in den tuin van ,,Offem”.
 • Eduard Victor Maijer, geb. 20 Mei 1916, student, gefusilleerd 27 Sept. 1944 in den tuin van ,,Offem”.
 • Adriana Barnhoorn geboren van Duin, geb. 4 Maart 1886, overleden 18 Maart 1943 (bombardement).
 • Jacob Duindam, geb. 6 Oct. 1894, overleden 12 Maart 1941 (bombardement).
 • Arie Vlieland, geb. 16 Juni 1943, omgekomen ten gevolge van het bombardement.
 • Petrus van den Berg, geb. 3 Jan. 1914, varensgezel groote vaart, overleden te New- Jersey (Camden), waarschijnlijk ten gevolge van een ongeval (hij werd Ig Mei 1945 gevonden onder een spoorbrug met een schedelbreuk).
 • Jacob van Duin, geb. 6 Oct. Igor, matroos, overleden 5 Jan. 1941 op den Atlantischen Oceaan ten gevolge van ongeval S.S. ,,Soemba”.
 • Wilhelmus Jozefus van Eeden, geb. 22 Juni 1924, overleden in Oct. 1944 tengevolge van een ongeval (ergens in Duitschland).
 • Jacobus Gerardus Gijsbertus Hus, geb. IO Dec. 1892, overleden 3 16 Juli rg4o in Engeland ten gevolge van ondergang St. Tr. Christine.
 • Jacob Jüch, geb. 20 Maart 1895 te Veenendaal, overleden op 26 Maart 1943 te Oraniënburg in Duitschland waarheen weggevoerd wegens illegale actie.
 • Leonardus Adrianus Krol, geb. 15 Dec. 1918, overleden 20 Maart 1945 te Lüneburg in Duitschland.
 • Johannes Molegraaf, geb. 2 Jan. 1894 te Kralingen, timmerman, overleden 25 Nov. 1942 in het concentratiekamp, Amersfoort.
 • Johannes Passchier, geb. 15 Juli 1924, overleden 25 Jan, 1945 te Kirchling in Duitschland.
 • Simon Steenvoorden, geb. 5 Mei 1924, overleden IO Nov. 1944 te Heringen in Duitschland.
 • Rudolf Tappenbeck, geb. 28 Oct. 1898, naar Duitschland weggevoerd, overleden ZI Dec. 1944 te Hamburg.
 • Johannes Petrus Vink, geb. 6 Jan. 1898, melkslijter, overleden 16 Sept. 1944 te Haarlemmermeer tengevolge van vliegtuigaanval.
 • Matthijs Paauw, geb. 3 Febr. 1918, overleden op 19 Aug.1944 te Kassei.
 • Frank van Woersum, geb. IO Dec. 1922, overleden 7 Nov. 1944 te Schwesing (Duitschland).
 • Willem Geijteman , geb. 8 Dec. 1913, overleden teDuisburg (Duitschland), in St. Joseph-hospitaal op 6 April 1944.

Geen opmerkingen: