dinsdag 28 februari 2012

Familie Brakel-Knotter

Het is al kommer en kwel dat de weduwe J. Brakel-Knotter op haar levenspad tegen komt. Zij verliest -reeds weduwe zijnde-  op 22 april 1921 haar 3 jarig zoontje Koos.

De overgrootvader van kleine Koosje, smid van beroep, gaat in 1877 scheiden van de de overgrootmoeder van het kind, de vroedvrouw Jacoba Alberta Mulder. Hoe het Willem Frederik verder vergaat in het leven is hier onbekend, maar er is een waarschuwing van kracht: hij is op staande voet, om gewichtige redenen door C.E. Bernhard ontslagen. Het moet toch niet gekker worden: maar als neef in de vierde graad laat hij ook nog eens Cornelia Wilhelmina de Vroede krankzinnig verklaren. Geen lekker jongen lijkt die W.F. te zijn! Mocht er meer bekend worden: U krijgt het te horen.


Geen opmerkingen: