dinsdag 30 juni 2009

De Dames Kampman


Vandaag een familiegeschiedenis uit krantenberichten. De Dames Kampman waren in Noordwijk befaamde winkeliersters. Handwerk- en kleding specialisten. Zie hoe zij van wees opgroeiden tot zelfstandige ondernemers in de manufactuur.


1 opmerking:

Jillem zei

Er worden in dit verhaal 2 gezinnen door elkaar gehaald.
Twee broers Kampman, Klaas en Douwe zijn geboren in Hindeloopen. Zij kwamen allebei via Amsterdam rond 1881-1883 naar Noordwijk.
Douwe trouwde te Noordwijk met een Amsterdamse, Geertruida Wilhelmina van der Bildt en Klaas trouwde te Noordwijk met de Noordwijkse Petronella Steenvoorden.

Klaas en Petronella stierven jong in resp. 1899 en 1902. Petronella ging in 1901 failliet. Zij lieten 5 weeskinderen na.

Douwe had onder andere 4 dochters die blijkbaar niet zijn getrouwd en alle 4 kostummnaaisters waren (1918).

Ik denk dat op de foto Geertruida Kampman-van der Bildt staat met 2 van haar dochters.
Wie precies de 'dames Kampman' waren, weet ik niet.