vrijdag 12 juni 2009

Hugo Hoek

Hugo Hoek en Maria Catharina van den Berg vieren in 1882 hun zilveren huwelijksjubileum. Vervolgens treffen we meer Hugo Hoek's aan in de krant. Zoon en kleinzoon waarschijnlijk. Het ligt wel voor de hand dat hier sprake is van een familierelatie de taak van de genealoog is het om het bewijs te leveren dát ze verwant zijn aan elkaar.Nog meer uit de Leidse kranten over Hugo Hoek is hier te vinden.

Geen opmerkingen: