woensdag 30 oktober 2013

Slachtoffer van de Tram

 Kleine Jerona Maria de Groot is pas drie jaar als zij  bij het uitgaan de R.K. Bewaarschool in Noordwijk Binnnen door de tram uit het leven wordt gerukt.Een zeer noodlottig ongeluk. Een ingezonden brief in het Leidsch Dagblad vraagt aandacht voor de gevaren die de tram met zich brengt en uit de wens dat er maatregelen zullen worden genomen ter voorkoming van ongelukken.


Geen opmerkingen: