zaterdag 21 september 2013

Th. Tulleken, Directeur Postkantoor

De Heer Thomas Tulleken wordt in 1877 benoemd tot directeur van het Postkantoor te Noordwijk Binnen en aan hem wordt op eigen verzoek op 1 maart 1912 eervol ontslag verleend wegens het bereiken van zijn pensioen. Niet lang kan hij van zijn pensioen genieten, reeds in november 1913 overlijdt hij. In zijn leven was hij actief voor de Noordwijkse samenleving, hij was o.a. penningmeester voor de schietvereniging '' 'Olympia'.  Zijn echtgenote Titia Sara Shteeman is in 1911 overleden. Hun zoon Jacob Ernestes wordt in 1897 toegelaten tot het apothekers-examen en overlijdt in 1940 te Leiden.
Geen opmerkingen: