woensdag 26 juni 2013

Willem Poortier Winkelier

Vandaag begint u eens in omgekeerde volgorde: met Hans Montanus, meestal wanneer alle bronnen geraadpleegd zijn: de eigen gegevens; kranten; diverse data-banken, komt als finishing-touch het werk van Hans aan bod. Vandaag dus niet. Zijn gegevens worden als eerste onder uw aandacht gebracht. Rest alleen nog de verzameling knipsels bij te voegen.
De winkel van Willem Portier in de Piet Heinstraat in Noordwijk aan Zee.
Op 17 juni 1945  vieren hij en zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen het dertig jarige huwelijksfeest. Dochter Neeltje wordt in 1920 geboren en wordt muziekcomponiste kunt u lezen in de opgave van Hans Montanus.

 Ook Nelly P. Polder  kan zich na haar huwelijk met F.J. Poortier, Nelly Poortier noemen, misschien is er familie relatie tussen beide Nelly's te ontdekken!

Geen opmerkingen: