dinsdag 4 september 2012

Hannes de Haas op Eieren

Hannes de Haas is 70 jaar en vervoert al 48 jaar lang goederen van Noordwijk naar Station Piet Gijs en vice versa.  De laatste tijd met hit en kar. Progressie! Op een goede dag, voor hem een slechte, moet hij uitwijken voor een auto,  komt in een kuil terecht waarbij hij door de schok voorover in het struikgewas valt en het bewustzijn verliest. Freule Gevers van "Leeuwenhorst" wordt gewaarschuwd en die snelt per fiets richting het huis waarin  het slachtoffer ter opvang is binnengedragen. Het bewustzijn komt terug, maar niet de spraak. De freule haalt haar auto en vervoert de Haas naar Noordwijk. Dr. H. van Nes denkt dat niet alleen de schok schuld heeft aan het ongeluk maar dat er zelfs sprake kan zijn van een lichte beroerte. Later op de avond keer de spraak weer terug en meer dan een kneuzing van de hand houdt de oude man er niet aan over. Dan is er ook nog het drama met de eieren, uit het Leidsch Dagblad van 01/02/1912
Hannes zit er helemaal doorheen en vraagt pensioen aan. Gelijk heeft ie!


Geen opmerkingen: