zaterdag 7 juli 2012

Braakman van Bandenplakken naar Zakjesplakken

Braakman van Bandenplakken naar Zakjesplakken: Dan, opeens, een onverwacht bericht in de krant." J.B., rijwielhandelaar en fotograaf te Noordwijk, gedetineerd, was door de Haagsche rechtbank wegens eenige misdrijven tegen de zeden veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraaf. Op nieuwe rechtsgronden legde het Hof dezen bekl. eenzelfde straf op. (17 juni 1923)."

Geen opmerkingen: