dinsdag 25 augustus 2009

Wouter van der Veen

'Who do you think you are' is voor dit seizoen weer afgelopen. Jammer. Het is wonderlijk hoe een een niet grage TV kijker door dit programma geboeid aan de buis gekluisterd zit. Maar goed, meer tijd voor 'Afkomst'!

Vandaag aandacht voor Wouter van de Veen, een arglistige Postbode te Noordwijk die als gevolg van die arglistige handelingen voor een periode van 7 jaren in het tuchthuis beland. Moet eens zien of er over Wouter nog meer te vinden is!

Geen opmerkingen: