dinsdag 31 maart 2009

Nagt my liefe schat


In deze mooie gezegelde omslag [nooit gerealiseerd dat van die zegels onze zelfplakkendepostzegels afstammen] treffen we de brief aan van de maand april 2009.
De vertaling van de inhoud van de brief luidt als volgt:

"Stuerman
Coenraat Buyk
op t’schip hoogcaspel
tans geankert op de reede
van enchuysen
enchuysen den 26 yuny 1779
waarde en seer geliefde man
hoopen dat ue dese in gesonhey mag onfangen
en dat uw mond wat beter mag weesen ik ben
god dank vlug als een yonge meyd klaas veen
versoekt ue vrindelyk of ue soo goed gelieft
syn om dit kwispedoor en dese 3 messen en 3
vorken aan syn neef yan veen te geeven en
seggen te hem als dat hy die van syn oom
heeft en dat hy de groetenis moet hebben
ue moet de groetenis hebben van ceetepitjen
dat mos ik niet vergeeten heeft syn geseyt
ik wens ue van daag wel mag verdieverteren
met uw geselschap ik wou dat ik daar ook
van sou porfeteeren maar nu moet ue myn
gesonheyt maar eens drinken daar sal ik
myn maar mee vergenoegen ik denk niet
dat broer sal koomen ik versoek dat gy
my uw fuyl goed stur want want morgen
wasse wy de groetenis van alle syt duysemaa[l]
van my gegroet blyven met agten en
eerbiet ue liefhebbende vrouw
M.C. Buyk geb[oren] kleynhens
nagt my liefe schat"

Bekijk het originele schrijven ook nog even. Klik daarvoor op de postzak rechts met de tekst: Brieven als buit!

Geen opmerkingen: